Καθαρισμός ώτων - αφαίρεση κυψελίδας

Καθαρισμός ώτων με χρήση μικροσκοπίου ωτός και αναρρόφησης.

Διερεύνηση και αντιμετώπιση ιλίγγου και εμβοών.

Ασκήσεις επανατοποθέτησης ωτοκονίας, φαρμακευτική αγωγή, ασκήσεις προσήλωσης βλέμματος ή/και αιθουσαίας αποκατάστασης.

Πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος ρινός - φάρυγγος - λάρυγγος

Διάγνωση και αντιμετώπιση χρονίων παθήσεων όπως αδενοειδείς εκβλαστήσεις ("κρεατάκια"), βράγχος φωνής αλλά και οξέων παθήσεων

Ροχαλητό και διαταραχές άπνοιας - ύπνου.

Σύγχρονες μέθοδοι με τη χρήση ερωτηματολογίων , ενδοσκοπικού ελέγχου και ειδικών δοκιμασιών.

Επίσταξη - Ρινορραγία

Χημικός ή με χρήση ηλεκτροδιαθερμίας καυτηριασμός Πωματισμός ρινός Συντηρητική αντιμετώπιση

Διαταραχές κατάποσης

Δοκιμασία κατάποσης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και έλεγχο στερεών, υγρών γευμάτων καθ'όλη την καταποτική λειτουργία.