Χειρουργικές επεμβάσεις

Διενεργείται το σύνολο των ΩΡΛ χειρουργείων μετά από πλήρη κλινικό έλεγχο και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.