Ενδοσκοπικός έλεγχος

Πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος ρινός - φάρυγγος - λάρυγγος

Διάγνωση και αντιμετώπιση χρονίων παθήσεων όπως αδενοειδείς εκβλαστήσεις ("κρεατάκια"), βράγχος φωνής αλλά και οξέων παθήσεων