Επίσταξη - ρινορραγία

Χημικός ή με χρήση ηλεκτροδιαθερμίας καυτηριασμός Πωματισμός ρινός Συντηρητική αντιμετώπιση