Διαταραχές κατάποσης

Δοκιμασία κατάποσης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και έλεγχο στερεών, υγρών γευμάτων καθ'όλη την καταποτική λειτουργία.