Ακοολογικός έλεγχος

Το τονικό ακοόγραμμα είναι ένα τεστ ακοής που μετρά την ικανότητα ενός ατόμου να ακούει ήχους διαφορετικών συχνοτήτων και εντάσεων. Περιλαμβάνει τη χρήση ενός μηχανήματος που παράγει ήχους σε συγκεκριμένες συχνότητες και εντάσεις. Κατά τη διάρκεια του τεστ, το άτομο φορά ακουστικά και ανταποκρίνεται στους ήχους που ακούει πατώντας ένα κουμπί ή σηκώνοντας το χέρι του. Τα αποτελέσματα του τεστ καταγράφονται σε ένα ακουόγραμμα, το οποίο δείχνει τις ακουστικές ικανότητες του ατόμου σε διαφορετικές συχνότητες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση της απώλειας ακοής και τον καθορισμό της καλύτερης πορείας θεραπείας.

Η ομιλητική ακοομετρία είναι μία δοκιμασία που αξιολογεί την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί την ομιλία σε διαφορετική ένταση και σε διαφορετικά περιβάλλοντα ακρόασης. Αυτό το τεστ περιλαμβάνει τη χρήση ηχογραφημένης ή ζωντανής ομιλίας, η οποία παρουσιάζεται μέσω ακουστικών ή ηχείων. Το άτομο που εξετάζεται καλείται να επαναλάβει ή να αναγνωρίσει λέξεις, προτάσεις ή αριθμούς σε διάφορους όγκους και σε διαφορετικά επίπεδα θορύβου περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ικανότητας του ατόμου να κατανοεί την ομιλία σε διαφορετικά περιβάλλοντα και για την αξιολόγηση της επίδρασης της απώλειας ακοής στις επικοινωνιακές του ικανότητες. Η ακοομετρία ομιλίας χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με ακοομετρία καθαρού τόνου για να παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ακουστικών ικανοτήτων ενός ατόμου.

Το ακουστικό αντανακλαστικό είναι μια ακούσια σύσπαση των μυών στο μέσο αυτί που εμφανίζεται ως απόκριση σε δυνατούς ήχους. Αυτό το αντανακλαστικό ενεργοποιείται όταν τα ηχητικά κύματα φτάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο έντασης, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το άτομο και τη συχνότητα του ήχου. Η σύσπαση των μυών του μέσου αυτιού προκαλεί σκλήρυνση των οστών (μικροσκοπικά οστά) στο μέσο αυτί, γεγονός που μειώνει την ποσότητα του ήχου που μεταδίδεται στο έσω αυτί. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τοποθετείται ένας μικρός αισθητήρας στον ακουστικό πόρο και παρουσιάζεται μια σειρά από δυνατούς ήχους. Ο αισθητήρας μετρά την κίνηση του τυμπάνου ως απόκριση στους ήχους, επιτρέποντας στον ακουολόγο να προσδιορίσει το επίπεδο κατωφλίου για το ακουστικό αντανακλαστικό. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της λειτουργίας του μέσου ωτός και για τη διάγνωση καταστάσεων όπως το ακουστικό νεύρωμα, η νόσος του Meniere και άλλες διαταραχές που μπορούν να επηρεάσουν την ακοή.

Το τυμπανόγραμμα είναι μία δοκιμασία ακοής που μετρά την κίνηση του τυμπάνου ως απόκριση στις αλλαγές της πίεσης του αέρα. Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργίας του μέσου αυτιού, συμπεριλαμβανομένου του τυμπάνου και των οστών (μικροσκοπικά οστά) που μεταδίδουν τον ήχο από το τύμπανο στο έσω αυτί. Κατά τη διάρκεια ενός τυμπανογράμματος, ένας μικρός αισθητήρας τοποθετείται στον ακουστικό πόρο και μια μικρή ποσότητα αέρα εισάγεται στον ακουστικό πόρο. Ο αισθητήρας μετρά την κίνηση του τυμπάνου ως απόκριση στις αλλαγές της πίεσης του αέρα, δημιουργώντας ένα γράφημα (τυμπανόγραμμα) που δείχνει τα αποτελέσματα. Το τυμπανογράφημα παρέχει πληροφορίες για το μέσο αυτί, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας υγρού ή μπλοκαρίσματος στο μέσο αυτί, την κινητικότητα του τυμπάνου και των οστών και την παρουσία καταστάσεων όπως η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας ή η μέση ωτίτιδα.