Ροχαλητό και άπνοιες

Σύγχρονες μέθοδοι με τη χρήση ερωτηματολογίων , ενδοσκοπικού ελέγχου και ειδικών δοκιμασιών.