Πλήρης ακοολογικός έλεγχος

Τονικό ακοόγραμμα - Ομιλητική ακοομετρία

Τυμπανόγραμμα - Αντανακλαστικά ωτός

Ωτοακουστικές εκπομπές

Έλεγχος ακοής παίδων

Παιχνιδοακοομετρία - Ωτοακουστικές εκπομπές

Τυμπανόγραμμα - Αντανακλαστικά ωτός

Νεογνικός έλεγχο ακοής

Ωτοακουστικές εκπομπές

Διερεύνηση και ΩΡΛ αντιμετώπιση απλού ροχαλητού και διαταραχών άπνοιας - ύπνου.

Σύγχρονες μέθοδοι με τη χρήση ερωτηματολογίων , ενδοσκοπικού ελέγχου και ειδικών δοκιμασιών.

Διερεύνηση και αντιμετώπιση ιλίγγου και εμβοών.

Ωτομικροσκόπηση - ακοολογικός έλεγχος

Ασκήσεις επανατοποθέτησης ωτοκονίας 

Πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος ρινός - φάρυγγος - λάρυγγος

Διάγνωση και αντιμετώπιση χρονίων παθήσεων όπως αδενοειδείς εκβλαστήσεις ( "κρεατάκια" ), βράγχος φωνής αλλά και οξέων παθήσεων

Διαταραχές κατάποσης

Δοκιμασία κατάποσης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και έλεγχο στερεών, υγρών γευμάτων καθ'όλη την καταποτική λειτουργία.

Επίσταξη - Ρινορραγία

Χημικός ή με χρήση ηλεκτροδιαθερμίας καυτηριασμός

Πωματισμός ρινός

Συντηρητική αντιμετώπιση

Καθαρισμός ώτων - αφαίρεση κυψελίδας

Καθαρισμός ώτων με χρήση μικροσκοπίου ωτός και αναρρόφησης.