Πλήρης ακοολογικός έλεγχος

Τονικό ακοόγραμμα - Ομιλητική ακοομετρία

Τυμπανόγραμμα - Αντανακλαστικά ωτός

Ωτοακουστικές εκπομπές

Έλεγχος ακοής Καβάλα ΩΡΛ Αντωνιάδης ωρλ

Έλεγχος ακοής παίδων

Παιχνιδοακοομετρία - Ωτοακουστικές εκπομπές

Τυμπανόγραμμα - Αντανακλαστικά ωτός

Ακοή παιδιά ΩΡΛ ωρλ Καβάλα

Νεογνικός έλεγχο ακοής

Ωτοακουστικές εκπομπές

Ωτοακουστικές ακοή νεογνά Καβάλα

Διερεύνηση και ΩΡΛ αντιμετώπιση απλού ροχαλητού και διαταραχών άπνοιας - ύπνου.

Σύγχρονες μέθοδοι με τη χρήση ερωτηματολογίων , ενδοσκοπικού ελέγχου και ειδικών δοκιμασιών.

Ροχαλητό Καβάλα

Διερεύνηση και αντιμετώπιση ιλίγγου και εμβοών.

Ωτομικροσκόπηση - ακοολογικός έλεγχος

Ασκήσεις επανατοποθέτησης ωτοκονίας 

ίλιγγος Καβάλα

Πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος ρινός - φάρυγγος - λάρυγγος

Διάγνωση και αντιμετώπιση χρονίων παθήσεων όπως αδενοειδείς εκβλαστήσεις ( "κρεατάκια" ), βράγχος φωνής αλλά και οξέων παθήσεων

ωρλ Καβάλα Αντωνιάδης ΕΝΤ ΗΝΟ

Διαταραχές κατάποσης

Δοκιμασία κατάποσης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και έλεγχο στερεών, υγρών γευμάτων καθ'όλη την καταποτική λειτουργία.

Κατάποση δυσφαγία Καβάλα

Επίσταξη - Ρινορραγία

Χημικός ή με χρήση ηλεκτροδιαθερμίας καυτηριασμός

Πωματισμός ρινός

Συντηρητική αντιμετώπιση

Επίσταξη Καβάλα Ρινορραγία

Καθαρισμός ώτων - αφαίρεση κυψελίδας

Καθαρισμός ώτων με χρήση μικροσκοπίου ωτός και αναρρόφησης.

Καθαρισμός αυτιών ΩΡΛ ωρλ Καβάλα Αντωνιάδης